Το Παρίσι Χωρίς Ανθρώπους

hypocentre -short film- from Claire&Max on Vimeo.

Με μια λέξη; Άδειο.

Μια δεύτερη λέξη; Γαλήνιο.

Με μια τρίτη; Πανέμορφο.

image

Διαφήμιση 300×250 Google