Αδύνατα Κτίρια

Ετούτα τα παλαβά κτίρια δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο στη φαντασία αυτουνού, που τα απεικονίζει σε φωτογραφίες που πουλάει, ως τέχνη, και πλέον υπάρχουν και στους αρχιτεκτονικούς εφιάλτες του σπιτόσκυλου, που είναι συχνοί.

Διαφήμιση 300×250 Google