Τώρα Το Σπιτόσκυλο Έχει Και Google+

Δε του φτάναν τα Twitter και τα Facebook, τώρα το σπιτόσκυλο έχει σελίδα και σ' αυτό το καινούριο το πωστολένε, το Google+. Βάλτο στον κύκλο σου (ή όπως αλλιώς -λιγότερο χυδαία- λέγεται).

Διαφήμιση 300×250 Google