Κοίτα Τί Είδε Το Σπιτόσκυλο Σε Μια Ιντερνεταμπλέτα Πάνω

Το σπιτόσκυλο αναμόχλευε μιαν Android ταμπλέτα, και εκεί που στριφογύρναγε το Google Maps, τί να δει:

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ!

Διαφήμιση 300×250 Google