Πώς Ήταν Η Σαγκάη Το 1990, Πώς Είναι Σήμερα

Να το συμπαθάτε το σπιτόσκυλο για την ένδεια posts, το καημένο είναι ασθενές. Νεβερδελές, να μια φωτογραφία που δείχνει πώς ήταν η Σαγκάη το 1990 (αποπάνω) και πώς είναι σήμερα. Όπως λέει ένας σχολιαστής εδώ, φοβερό τί μπορεί να κάνει κανείς με μερικούς σκλάβους.

via

Διαφήμιση 300×250 Google