Η Αθήνα Το 1900

Να πώς ήταν ένα κομμάτι της νότιας πλευράς του (σημερινού) κέντρου της Αθήνας μέχρι την Καλλιθέα στο βάθος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Με μια λέξη: Άδεια.

Θυμήσου πώς ήταν τριάντα χρόνια αργότερα (με μια λέξη: χωριό)

via weloveathens

Διαφήμιση 300×250 Google