Όλοι Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες

Εντάξει, όχι όλοι,  αλλά πολλοί. Στο greekarchitects.gr έχουν μια βάση δεδομένων με λίγες εκατοντάδες Ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία και τα sites τους, που το σπιτόσκυλο πιστεύει πως θα του φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στο μέλλον, με τρόπους που δεν μπορεί να φανταστεί ακόμα. Αν εσύ χτίζεις/θα χτίσεις ή είσαι αρχιτεκτοφαν, βάλτη στα bookmarks, θα χρειαστεί.

Διαφήμιση 300×250 Google