Τα Real-Estate Videos Είναι Άχρηστα

Μια άποψη, με αφορμή ετούτο εδώ το (ελαφρώς βαρετό) βίντεο:

Θυμήσου: Δυο ελληνικές προσπάθειες real estate βιντεοπαρουσίασης εδώ κι εδώ.

Διαφήμιση 300×250 Google