Αγορά Ή Νοίκι; Πέντε Μύθοι

Το σπιτόσκυλο νοικιάζει, αλλά πάντα έχει την αγορά στο πίσω μέρος του μυαλού του, βραχυμεσομακροπρόθεσμα, θεωρητικά. Κάτι το ενοχλεί όμως. Κάτι δεν το πείθει πως η αγορά κατοικίας είναι πια και τόσο σημαντικό πράγμα. Οι ενστάσεις δεν είναι τελείως αφηρημένες, είναι σημαντικές και συγκεκριμένες, αλλά μέχρι τώρα δεν τις είχε βρει τόσο ξεκάθαρα γραμμένες πουθενά. Διάβασε εδώ τους πέντε μύθους για την αγορά και την ενοικίαση κατοικίας. Είναι αμερικανοκεντρικοί (τα δάνεια είναι λίγο διαφορετικά εκεί) αλλά εν πολλοίς ισχύουν και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα:

Myth #1: Renting is Like Throwing Your Money Away

Buyers throw their money away for the first five years they own a home, because they simply give money to the bank for the privilege of borrowing money. Renters, on the other hand, pay for one thing every month: shelter. They don't pay interest to the bank, property taxes or maintenance fees. They pay rent.

Myth #3: It Doesn't Cost Any More to Buy Than It Does to Rent

People can usually rent a home by paying first month's rent, last month's rent and possibly a security deposit. All the money that is paid initially actually goes towards monthly payment obligations, with the exception of the security deposit, which is nearly always returned to the renter in the end. When a person buys a home, the money that is paid upfront is more significant and may or may not be seen again. Initial costs aside, there are also other costs a buyer is responsible for that a renter is not, such as mortgage interest, property taxes, insurance and maintenance. These costs can add up and may even increase significantly over the years.

Myth #5: Houses are a Good Investment

The reality is that housing is not an investment. It's shelter. That is all housing has ever been. Self-serving organizations like the National Association of Realtors like to tell people that buying a home is a good way to build long-term wealth, but this statement couldn't be further from the truth.

Το σπιτόσκυλο το σκέφτεται και επιφυλάσσεται να επανέλθει στο θέμα με μια εκτενέστερη αλλά πιο μπακαλίστικη ανάλυση.

Διαφήμιση 300×250 Google